VIKTIG INFORMASJON OM LEVERING OG TRANSPORT

Vi leier ekstern ( I all hovedsak DB Schenker) transport på alle våre leveranser. Hvilket selskap vi benytter er avhengig av leveringsadresse. Ved hjemlevering er det v iktig at mottaker er på plassen for å ta imot varene. Transportørene kommer med store lastebiler, og varene blir levert på gateplan. Det forutsettes at leveringsadressen har solid tilkomst for lossing. I mange tilfeller kan det avtales dag for hjemlevering. Vi anbefaler at mottaker av varen kontakter Gulvhandelen.no noen dager i forveien slik at mottaker kan avtale ca. tidspunkt for levering med aktuell transportør. Om leveransen skulle være forsinket eller av andre uforutsette forhold utebli aktuell dag, ytes ingen økonomisk kompensasjon i form av redusert fraktpris. Grunnen til dette er at våre innleide transportselskaper ikke stiller med leveringsgaranti til oss. Om du som mottaker ikke kan akseptere disse forholdene, må du velge frakt levert til nærmeste terminal, slik at du kan tilpasse hentingen der selv.

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. Gulvhandelen.no kan ikke tilby levering til et eksakt klokkeslett på dagen, men Schenker vil alltid kontakte kunde minst en dag i forveien for avtale om levering. Enten i form av SMS, epost eller telefonsamtale.

Privatlevering er en tjeneste for transport av gods fra en bedriftskunde til mottakere med privat adresse. Privatadresse kjennetegnes ved at utleveringssted er privat bolig/leilighet. Levering til gårdsbruk og levering til næringsdrivende som arbeider på privat hjemmeadresse defineres også som privat leveringsadresse. Sendingene merkes og overføres med riktig merking for privat leveringsadresse. Leveringer til mottakere med privat adresse utføres i byer og tettsteder på kveldstid etter kl. 16.00, eller etter nærmere avtale. Privatlevering kan også benyttes for levering utenfor byer og tettsteder hvor vi ikke har kveldslevering, da etter ordinær transportplan. DB Schenker adviserer mottaker per SMS, e-post eller telefon, og gjør deretter en avtale om utlevering. Sendinger til mottakere som ikke er til stede i henhold til avtalt utkjøring, vil bli lagret på DB Schenker terminal som sender ut skriftlig melding til mottaker. Tjenesten er et full-service-produkt hvor sendingen bæres/settes på plass av sjåføren på nærmeste anviste sted av mottaker.(på gateplan)
Retur av emballasje og eventuelt elektriske apparat kan også utføres etter nærmere avtale. For større sendinger kan også tjenesten utføres med hjelper mot et pristillegg. Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon om betingelser, fysiske begrensninger, type gods osv., se transportvilkår på www.dbschenker.no.

Skade under transport:

Du må alltid kontrollere mottatte varer før du skriver under fraktbrevet!
Når fraktbrevet er underskrevet samtykker du i at varen er full og hel.
Det ytes ingen erstatning om ikke fraktbrevet er merket med «skade».
Dette er eneste måte Gulvhandelen.no får erstatning fra fraktselskapet. Det ytes ingen økonomisk kompensasjon på fraktpris som følge av senere levering med erstattet/ny vare. Her kan du evt. bruke angreretten og kreve kjøpet for hevet.

Leveringstid:

Med leveringstid menes tidsrommet fra Gulvhandelen.no har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Leveringstid som Gulvhandelen.no oppgir i netbutikken er ment som veiledende, og kan avvike. Gulvhandelen.no forbeholder seg retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Gulvhandelen.no står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales i noen tilfeller, om det lar seg gjøre med aktuelt produkt. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt.