SALGSBETINGELSER

Når du har kjøpt en vare hos Gulvhandeln.no AS (org.nummer 922 078 629 MVA) har du de samme rettigheter som om du hadde kjøpt varene i en hvilken som helst annen butikk.

Betaling:

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Kortet belastes ved sending av ordren, Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Priser:

Alle priser er oppgitt ink. mva. men eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Alle gulvprodukter er oppgitt i kvadratmeterpris, unntatt gulvunderlag.

Verktøy, pleieprodukter, gulvvarme ol. er oppgitt i stykkpris.

Vi tar forbehold om prisendringer, tastefeil og systemfeil som kan føre til feil pris-informasjon på vår nettside og kommunikasjon ellers med våre kunder.

Garanti:

Gulvhandelen.no AS forholder seg til den garantien som leverandøren av produktet oppgir. Et og samme gulv kan ha forskjellig garantier i forhold til hvor gulvet skal brukes, for eksempel om gulvet skal brukes i private hjem eller i offentlige bygg.

Hvis det ikke står opplyst hvor lang garantien på produktet er, gjelder norsk lov.

For at garantien skal gjelde må monteringsanvisning og bruksanvisning/FDV være fulgt.

Force majeure:

Er Gulvhandelen.no AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gulvhandelen.no AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjons-tilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.