Forhåndsregler klikkgulv


Kjekt å vite før legging av gulv med klikksystem


Her er noen generelle forhåndsregler for klikkgulv som skal monteres flytende.
Gjelder de aller fleste produsenter og leverandører med mindre variasjoner.


Laminat og klikkvinyl vil kunne ha egenskaper som gjør at de tåler større klimatiske variasjoner og godt utover noen av spesifikasjonene nevnt her. Følg produsentens og leverandørens anbefalinger for hvert spesifikke gulv.- Plant undergulv! Større ujevnheter enn +/- 2mm målt med 2 meters rettholt må utjevnes før legging.

- Riktig/trykkfast nok underlag må benyttes! Underlag skal ikke kombineres i flere lag, og ved varmefolie skal det ikke benyttes ekstra underlag. Vi anbefaler ikke varmefolie under fiskebensgulv og tynnere klikkvinyl-gulv.

- Installér gulvet minimum 10mm fra vegger og faste installasjoner, det er viktig at flytende gulv (gulv som ikke limes ned til undergulv) ikke låses fast av tunge objekter som f.eks kjøkken.

- Ved bredder mer enn 8 meter og lengder mer enn 12 meter bør ekspansjonsfuge legges inn. Gulvene bør også deles ved overgang til nytt rom og/eller usymmetriske sammenhengende flater.

- Gulvbordene må sjekkes før og under legging for synlige feil og mangler, bruk alltid godt arbeidslys.

- Åpne gjerne 3-4 pakker og mix bordene fra ulike pakker. Pakkene skal ikke åpnes før gulvet skal legges.

- Riktig inneklima skal alltid være mellom 35% og 65% luftfuktighet, romtemperaturen må ligge mellom 18-22 grader celcius. Overflaten på gulvet skal aldri overstige 27 grader celcius. Gjelder spesielt tregulv!    Tørkesprekker, deformasjon, gliper, knirk eller akustisk lyd - forårsaket av feil klima, installasjon, underlag eller ujevnt undergulv er ikke noe gulvprodusentenes garantier dekker.

    Er du redd for knirk eller knitring i gulvet er det ekstra viktig at punktene over er ivaretatt. Lyd fra gulv kommer som regel av at det er bevegelse i gulvet når det gåes på. Gulv skal i utgangspunktet ligge helt "dødt" ned på undergulv uten mulighet for bevegelse ved belastning. Her er et plant undergulv og kompakt underlag alfa og omega!

    Følg monteringsanvisningen, les FDV og ta kontakt med oss om du har spørsmål før eller under legging av gulvet.

    Gulvhandelen logo