Hvordan måle rommet, hvor mye gulv trenger jeg?

Hvordan måle rommet, hvor mye gulv trenger jeg?

BEREGNE GULVAREALET: HVOR MANGE KVADRATMETER TRENGER JEG?

Det er ofte relativt enkelt å beregne hvor mye gulv som trengs til et rom, men noen ganger kan det også være litt mer utfordrende hvis rommet f.eks har en mer komplisert form. Det kan være vinkler, skrå vegger, kjøkkenøyer osv som gjør at alle og en hver må klø seg litt i hodet. Vi har derfor samlet noen tips som kan hjelpe til å beregne ca hvor mye gulv du kommer til å trenge.

 

DETTE TRENGER DU FOR Å MÅLE ROMMET OG GJØRE BEREGNINGEN

Ideelt sett kan du bruke en plantegning til beregningen, dersom du ikke har en plantegning du kan stole på, så må man fram med målebånd, tommestokk eller lasermåler. Det er også lurt med penn, papir og kalkulator.

 

ENKLE FIRKANTEDE ROM

Vi begynner enkelt og tar utgangspunkt i et rom som er firkantet med rette hjørner. For å beregne arealet av dette rommet må vi finne ut lengde og bredde. Det spiller ingen rolle hvilken side man kaller lengde eller bredde, men vanligvis er de to lengste veggene de man kaller lengde-vegger og de to kortere veggene de man kaller bredde-vegger. Når vi har målt lengde og bredde på rommet så må vi multiplisere, dvs gange, lengden med bredden. Dette gjør at vi finner arealet av gulvflaten og finner ut hvor mange kvadratmeter den er.

Utregningseksempel under illustrasjonen:

Illustrasjon lengde x bredde ganger, hvordan beregne areal og kvadratmeter. Gulvhandelen


EKSEMPEL PÅ UTREGNING AV FIRKANTET ROM

La oss si at lengden på rommet er 14meter, og bredden er 8meter.
Regnestykket blir da som følger: L * B = 14m * 8m = 112kvm.
Da har vi beregnet arealet av rommet til å være 112 kvadratmeter.

Dersom du ønsker å bestille gulv til dette rommet så anbefaler vi å legge på 5% ekstra ved legging av laminat, parkett og klikkvinyl, men ved fiskebensmønster så anbefaler vi ca 12% ekstra som kan gå med til kapp/svinn.
For å øke 112kvm med 5% så kan vi gjøre som følger:
112 * 1,05 = 117,6kvm.


La oss si at gulvet vi ønsker legge leveres i pakker som inneholder 1,5kvm pr pakke. For å beregne antall pakker vi må kjøpe for å dekke 117,6kvm (gulvflaten på 112kvm + 5% svinn) så kan vi gjøre følgende regnestykke:
117,6 / 1,5 = 78,4 pakker. Siden gulv kun leveres i hele pakker må vi runde opp til 79 pakker. Antall kvadratmeter vi da ender opp med blir som følger:
79pakker x 1,5kvm (pr pakke) = 118,5kvm.

 

VINKELROM OG MER UTFORDRENDE AREAL

Dersom man f.eks har en vinkelstue eller rom utformet som hestesko, så er det én enkel regel som gjelder: del opp arealet i mindre firkanter, beregn hver av firkantene som i eksempelet over, og legg så sammen arealene.

Utregningseksempel under illustrasjonen:

Hvordan kalkulere kvadratmeter på mer komplisert areal, illustrasjon. Gulvhandelen

 

EKSEMPEL PÅ UTREGNING AV MER KOMPLISERT AREAL

Som illustrasjonen over viser så har vi et mer komplisert areal å forholde oss til i dette eksempelet. Men når vi bruker regelen ved å dele opp arealet i mindre firkanter så blir det ikke så vanskelig allikevel. De grønne stiplede strekene viser hvordan vi har delt opp arealet i del 1, del 2 og del3. Vi har også målt lengde og bredde i alle delene, slik at vi nå kan regne ut hver del for seg:

Del 1: 10m * 6m = 60kvm
Del 2: 6m * 6m = 36kvm
Del 3: 10m * 3m = 30kvm
Tilsammen får vi da 60 + 36 + 30 = 126kvm.

Nå kan vi legge på 5% svinn: 126 * 1,05 = 132,3kvm.

Dersom hver pakke av gulvet f.eks inneholder 1,9kvm så kan vi kalkulere slik:
132,3 / 1,9 = 69,63 pakker. Vi runder opp til 70 pakker og får 70 * 1,9 = 133kvm.

 

ANDRE FAKTORER SOM KAN SPILLE INN

Andre ting man kanskje må ta hensyn til når man beregner areal og hvor mye gulv man trenger kan være kjøkken, peis, trappehull osv. I disse tilfellene så bruker man samme prinsipp som over og beregner arealet av disse objektene. Arealet av f.eks et kjøkken kan man da trekke fra totalarealet om man ikke har utelatt dette allerede.

Dersom man har en skrå vegg så kan man tegne opp rommet, lag en delelinje som deler rommet opp i en firkant og en trekant. Beregn så firkanten slik som beskrevet over, og så beregner man trekanten og legger disse to arealene sammen. 

Formelen for å beregne areal av en trekant er som følger: (G * H) / 2.

G = grunnlinje og H = høyde, disse ganges sammen og deles på 2. Se illustrasjonen for forklaring:

Illustrasjon av beregning av areal, trekant og firkant, rom med skråvegg. Gulvhandelen

 

Du kan også sjekke ut denne kvadratmeterkalkulatoren som kan regne ut areal av både rektangel, trekant mm. Legg inn dine verdier i kalkulatoren, husk å velge riktig enhet (m, cm, mm), du kan også legge inn pris pr kvadratmeter.

Kvadratmeter kalkulator >>

 

Da håper vi at du fant litt hjelp i guiden vår, og er det noe du lurer på eller føler vi bør ha med så bare si ifra til oss. Vi er takknemmelige for alle tilbakemeldinger.

RELATED ARTICLES